Papine kateheze

Obećanja dana djeci

Draga braćo i sestre, dobar dan!
Snažna je Isusova riječ danas: "Jao svijetu od sablazni!". Isus je realan i kaže: "Neizbježivo dolaze sablazni, ali jao čovjeku po kom dolazi sablazan" (Mt 18, 7). Želim prije početka kateheze, u ime Crkve, zamoliti vas za oproštenje za sablazni koje su se u posljednje vrijeme dogodile i u Rimu i u Vatikanu, molim vas za oproštenje.

Novi savez muškarca i žene

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Ovo je naše posljednje razmišljanje na temu braka i obitelji. Pred nama su lijepi i zahtjevni događaji, koji su izravno povezani s ovim velikim temama: Svjetski susret obitelji u Philadelphiji i Biskupska sinoda u Rimu. Oba imaju svjetsku važnost koja se podudara s univerzalnom dimenzijom kršćanstva, ali i univerzalnom važnošću te temeljne i nezamjenjive ljudske zajednice koja je upravo obitelj.

Veza između obitelji i kršćanske zajednice

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Želim danas zadržati našu pozornost na vezi između obitelji i kršćanske zajednice. To je, da tako kažem, "prirodna" veza, jer je Crkva duhovna obitelj a obitelj je mala Crkva (usp. Lumen gentium, 9).

Snaga obiteljske ljubavi

Draga braćo i sestre, dobar dan!
U ovoj posljednjoj u nizu naših kateheza o obitelji, otvaramo pogled na način na koji ona ostvaruje zadaću komuniciranja vjere, prenošenja vjere, bilo iznutra bilo izvana.

Crkva je Očev otvoren dom

Draga braćo i sestre, dobar dan! Ovom katehezom nastavljamo naše razmišljanje o obitelji. Nakon što sam posljednji puta govorio o obiteljima ranjenim zbog nerazumijevanja supružnika, danas želim zadržati našu pozornost na drugoj stvarnosti: kako skrbiti za one koji su, nakon nepovratnog raspada njihove bračne veze, zasnovali novu zajednicu. Crkva dobro zna da je ta situacija u opreci s kršćanskim sakramentom. Ipak njezin pogled učiteljice uvijek izvire iz majčinskog srca; srca koje, nadahnuto Duhom Svetim, uvijek traži dobro i spasenje osoba.