Materijali

Oratorij: Božićna pričaPriču o Božiću pričaju stvarni (a i poneki izmišljeni) likovi koji su živjeli u Nazaretu, Betlehemu i Jeruzalemu u vrijeme Isusova rođenja.


Oratorij osmišljen kao priča dostupan je na poveznici, a svi potrebni materijali nalaze se u nastavku: