Materijali

Kako biti kreativan?

Gospodine Isuse Kriste, ti si nam rekao: Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Pomozi nam da shvatimo puno značenje ovih tvojih riječi. Daj nam svoga Duha da prepoznamo nebrojene načine na koje možemo propovijedati o tebi.

Neka naša srca budu ispunjena žarom za tebe, naročito u trenucima kada Tvoju riječ prenosimo na mladenačke načine kao što su glazba, igra i, osobito, gluma.

KAKO BITI KREATIVAN?