Četvrto slavno otajstvo krunice

Koji je tebe Djevice na nebo uzeo

Marija. Bez grijeha začeta. Žena nad ženama. Bogorodica. Može li završiti ovozemaljski život kao i ostali smrtnici? Kako da smrt dotakne onu koja je rodila pobjednika smrti? U ovom otajstvu krunice razmatrat ćemo misterij majke koja uzlazi na nebo.

Vjerovanje u uznesenje proizlazi iz vjerničkog uvida koji se temelji na objavi. Uznesenje nije povijesni događaj koji se može utvrditi, nego nadilazi zemaljsku povijest.

Marija koja je bila boravište božanstva, mora stanovati u Božjem boravištu. Uznesenje se opravdava tim trajnim zagovorom u našu korist. Zapravo ta nebeska slava koju je dobila Marija omogućuje da Marija bude još jače prisutna u svijetu i da učinkovitije posreduje za ljude. Zato molimo zajedno s Marijom, izrecimo sve ono što nas tišti i boli. Sve naše neispunjene čežnje izrecimo Majci, jer Majka najbolje razumije. Materinstvo koje je od Marije načinilo i u duši i u tijelu „Hram Gospodnji“ traži proslavljenje i duhovno i tjelesno. Majka Božja otišla je u nebo kao zagovornica sviju. Budući da slobodno govori pred Bogom, pribavlja nam duhovne darove. Kao Majka Kristova ona nam daje Gospodina, a time i mudrost, pouku Duha Svetoga, mir i ljubav, kruh života, a naročito ispunjava svoju ulogu „majke sviju“. Dok je bila na zemlji, ona - majka Božja i uvijek djevica - bdjela je nad svima, bila je kao neka sveopća providnost za sve svoje podanike. Uzdignuta na nebo, ona ostaje za ljudski rod nepobjedivi bedem i zagovara nas pred svojim Sinom i Bogom.

Sveti Garman Carigradski izražava svoje duboko vjersko uvjerenje kad kaže: "Bilo je nemoguće da taj Božji stan, taj živi hram presvetoga božanstva Sina jedinca, postane plijen smrti u grobu... Kako bi to raspadanje u grobu moglo tebe pretvoriti u pepeo i prah koja si utjelovljenjem svoga Sina oslobodila čovjeka od potpunoga smrtnog uništenja?" Materinstvo je načinilo od Marijina tijela boravište Kristovu tijelu, hram Božji. Zbog toga je Marijino tijelo moralo ostati potpuno nepokvarljjivo.

Ti, koja si na nebo uzeta jer te smrt nije dotakla, izmoli nam milost kod svoga Sina da smjelo i vjerno kročimo putem kojim si ti kročila. Primi naše čovještvo i zaogrni ga svojim božanskim plaštem.
Ti, koja si na nebo uzeta, žena nad ženama, povrati dostojanstvo svim potlačenim, zalutalim, izrabljivanim ženama.
Ti, koja si na nebo uzeta, majka nad majkama, zaštiti sve majke da ustraju u zaštiti života od začeća.
Ti, koja si na nebo uzeta, žena šutnje, izmoli nam milost da možemo poput Tebe prebirati u srcu otajstva Božje ljubavi koja se događaju u našim životima.
Ti, koja si na nebo uzeta, utjeho žalosnih, izmoli nam samilosno srce da mognemo tješiti uplakane, suosjećati s nevoljnima.
Kraljice na nebo uznesena, pomozi nam proniknuti u otajstvo Tvoga uznesenja.

Autor: s. Dijana Lončarek

Objavljeno: 03. 05. 2015. u kategoriji Pobožnosti