Jezik Ljubavi

Ovo je priča o ljubavi koja nadilazi sve prepreke u životu. Tako i u ovom kratkom filmu možemo vidjeti dvoje mladih koji bez obzira na čovjeku vidljive prepreke, ljubavlju koji stoji među njima nadilaze iste te prepreke.

Ljubav je strpljiva. Ljubav sve podnosi. Jezici? Uminut će. Jedino ljubav nikad ne prestaje.


(prijevod: Đuro Ravenšćak)

Objavljeno: 07. 05. 2015. u kategoriji Filmovi