Idealno štivo za Godinu posvećenog života

U srcu Crkve

U Katoličkoj Crkvi svi vjernici imaju jednako dostojanstvo, ali različite službe i staleže. Glavna podjela prema službi je na klerike i laike, odnosno na zaređene i nezaređene osobe. U Crkvi djeluju, i to u samom srcu Crkve, kako to opisuje Celestin Tomić u nedavno objavljenoj knjizi "U srcu Crkve", i redovnici i redovnice. Oni nisu nešto između klerika i laika već nekad jedno, nekad drugo. Postoje redovnici svećenici i redovnici koji nisu zaređeni. Što se tiče časnih sestara, one ne primaju sakrament svetog reda, već polažu zavjete kojima postaju redovnice.

Što dakle čini redovnika redovnikom? Sam naziv za njih govori da su to osobe koje se drže reda, koje žive po posebnim pravilima. Tko su redovnici, pitanje je o kojem je cijela Crkva pozvana razmišljati u ovoj godini koju je papa Franjo proglasio Godinom posvećenog života, godinom redovništva. U nedostatku sadržajne literature o redovnicima, kao i u prigodi Godine posvećenog života i više je nego dobrodošlo objavljivanje knjiga o redovnicima, a upravo takvo djelo je najnovija knjiga poznatog pisca teoloških djela, fra Celestina Tomića u izdanju Veritasa i nakladi Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica.

Posvećeni život se stavlja u samo srce Crkve

Celestin Tomić je franjevac konventualac, biblijski stručnjak i pisac, profesor i odgojitelj, rođen 1917. godine na otoku Visu, a umro u Zagrebu 2006. godine. Poznato je njegovo djelovanje kao teološkog stručnjaka pri postupku proglašenja blaženim Alojzija Stepinca. Objavio je oko 50 knjiga, te niz znanstvenih i stručnih članaka, a više od dvadesetak njegovih djela ostalo je dovršeno u rukopisu, ali neobjavljeno. Nekoliko djela objavljeno je nakon njegove smrti. To je slučaj i s knjigom "U srcu Crkve" koja govori o redovništvu i konkretnije o 3 evanđeoska savjeta zajednička svim redovnicima: čistoći, siromaštvu i poslušnosti.

Naslov knjige nazire se u više izvora, a kao glavnu inspiraciju autor navodi riječi svetog Ivana Pavla II. u apostolskoj pobudnici "O posvećenom životu": "U zbilji, posvećeni život se stavlja u samo srce Crkve kao odlučujući čimbenik njezina poslanja budući da izražava najdublju narav kršćanskog zvanja i težnju cijele Crkve-Zaručnice prema sjedinjenju s jedinim Zaručnikom". Redovnike autor u predgovoru uspoređuje i s Djevicom Marijom koja se posvema predaje Božjoj volji i živi zaručničku ljubav Krista i Crkve.

Biti redovnik znači slijediti Krista

Na naslovnici knjige nalaze se fotografije hrvatskih redovnika koji su svoja lica i glasove uključili u glazbeni video spot za prvu redovničku himnu, nazvanu "Hvala redovnika". Knjiga je vrlo opširna, ima gotovo 300 stranica, no pisana je jednostavnim riječima i brzo se čita. Podijeljena je na 4 poglavlja: Savršena ljubav, Posvećena čistoća, Posvećeno siromaštvo i Posvećena poslušnost. Svako poglavlje dodatno je podijeljeno na manje naslove koji knjigu čine preglednijom. Autor za svaku temu prvo traži temelje u Bibliji, zatim opisuje razvoj u tradiciji i nauku Crkve te ju čini aktualnom za nas danas.Knjiga bi mogla razočarati one koji žele enciklopedijski pregled redovništva kroz povijest i njihovu podjelu danas jer o tome ne govori puno. Za nešto takvo može poslužiti također nova knjiga "Leksikon katoličkih redova". Ova knjiga govori o biti redovništva i kao takva utvrđuje redovnike u njihovom pozivu te nadahnjuje čitatelje za stremljenje prema evanđeoskim savjetima koji su specifična, ali ne rezervirana odlika redovnika jer svatko ih je pozvan živjeti na određeni način u svome zvanju. Svaki vjernik u svome zemaljskom životu živi i čistoću i siromaštvo i poslušnost u odnosu prema Bogu. Knjiga se, dakle, trudi objasniti Isusov poziv na savršenstvo kojega redovnici prihvaćaju cijelim svojim bićem i u svojem se životu i radu posvećuju Bogu. Biti redovnik znači, čitamo u knjizi, slijediti Krista kako je to izloženo u Evanđelju.

Kraljevstvo Božje je prisutno ovdje i sada

Autor opisuje kako su redovnici kroz tri zavjeta istinski posvećeni. Življena čistoća znak je prisutnosti Božjeg kraljevstva, siromaštvo je znak istinskih vrijednosti, a poslušnost znak spasenja. Kroz življenje čistoće redovnici su izazov danas raširenoj hedonističkoj kulturi, kroz zavjet siromaštva izazov su pohlepnom materijalizmu, te kroz zavjet poslušnosti lažnom poimanju slobode. Njihova je zadaća u svijetu potvrđivati da "Kraljevstvo Božje nije neka apstrakcija, nešto buduće, već da je ono tu, prisutno ovdje i sada".

Ova knjiga izazov je i svjedočanstvo koje dosta opširno, a stoga i detaljno, razmatra bit redovničkog poziva kroz Bogu posvećen život. U tekstovima je naglašen biblijski temelj, a autor, premda ne izmišlja ništa novo, koristeći brojne izvore i citate, pruža nam svježa razmišljanja i zaključke koji će svakome omogućiti gledati na redovništvo novim pogledom, bolje razumjeti i više cijeniti posvećen život, a možda i krenuti za tim idealom vjerničkog života. Sve redovnike, ali i sve vjernike povezuje poziv na ljubav. Ona je temelj i bit kršćanskog savršenstva, značajka i svrha redovničkog posvećenja.

Prema odluci pape Franje od 30. studenoga 2014. do 2. veljače 2016. traje Godina posvećenog života. U njoj se žele ostvariti tri cilja. Prvi je "sa zahvalnošću se spomenuti nedavne prošlosti", počevši od Drugoga vatikanskog sabora i, 50. obljetnice koncilskoga dekreta Perfectae caritatis o obnovi posvećenog života. Drugi je cilj "s nadom prigrliti budućnost", sa sviješću da kriza kroz koju prolazi društvo i sama Crkva dotiče i posvećeni život, ali sa sigurnošću nade da posvećeni život nikada neće nestati iz Crkve. Treći je cilj Godine posvećenog života "sa strašću živjeti sadašnjost", a to podrazumijeva zaljubljenost, istinsko prijateljstvo, duboko zajedništvo. To je upravo ono što "čini lijepim život tolikih muškaraca i žena koji zavjetuju evanđeoske savjete i iz bližega slijede Krista u tom životnom staležu".

Autor: vlč. Anđelko Katanec

Objavljeno: 17. 04. 2015. u kategoriji Što čitati/gledati