Materijali

Psalam 34

Psalma 34 - "Gledajte u Gospodina" koji je pjevan na molitvenom bdijenju s papom Benediktom XVI. na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Možete preuzeti tri dokumenta - note za solista, zbor i gudače. Vjerujemo da će vas ovaj predivan psalam podsjetiti na lijepe trenutke na Trgu, ali i da ćete ga pjevati u svojim župama.

Misa sv. Andrije - višeglasno

VARAŽDINSKA BISKUPIJA
Zbor mladih Varaždinske biskupije

Misa sv. Andrije
ANDRINA MALTAR

Odgovara: vlč. Damjan Koren
Glazbeni redaktor: Ivan Malbašić
Harmonizirao: Miroslav Martinja

Ti si jedinstven!

U došašću često razmišljamo o ponoznosti, o siromašnima, o darivanju bližnjih i imamo želju nekome uljepšati te dane koje svi jako volimo. No, jesmo li ikad stali i razmislili koliko smo mi zapravo posebni i jedinstveni – svatko od nas – da je i sam Bog odlučio doći na zemlju i postati jedan od nas? Sve to kako bi nam pokazao važnost svog najvećeg stvorenja – čovjeka.

Kako biti kreativan?

Gospodine Isuse Kriste, ti si nam rekao: Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Pomozi nam da shvatimo puno značenje ovih tvojih riječi. Daj nam svoga Duha da prepoznamo nebrojene načine na koje možemo propovijedati o tebi. Neka naša srca budu ispunjena žarom za tebe, naročito u trenucima kada Tvoju riječ prenosimo na mladenačke načine kao što su glazba, igra i, osobito, gluma.

Danas je predivan dan, a ja ga ne vidim

Koliko smo samo puta prošli pored osobe koja je u potrebi? Jesmo li ikada zastali i pomislili kako je slijepcu koji ne vidi sunce koje izlazi svaki dan? Kako je gluhome koji ne čuje predivne tonove glazbe koju čovjek može stvoriti? Kako je siromašnoj majci koja ne zna kakav je osjećaj biti sit? Uzimamo svoje blagoslove zdravo za gotovo. Poslije ovog kratkog videa, zapitat ćemo se što je zaista važno, koliko smo sretni i kako možemo učiniti svijet puno ljepšim mjestom za život.

Kako pripremiti katehezu za mlade?

Kateheza je crkveno naviještanje kršćanske poruke koja smjera odgoju vjere. Riječ kateheza dolazi od grčkog glagola katehein, što u prijevodu znači učiniti da odzvanja, u našem slučaju da Riječ Božja odjekne u srcu slušatelja, čemu doprinosi i metoda, primjerena dob i situacija. Kateheza poučava, propovijeda. To je dublje uvođenje u kršćansku vjeru i život po vjeri.